Comprar articles de segona mà està de moda, no només entre els hipsters, sino també entre totes aquelles persones que volen disposar d’un article únic i que no està disponible a qualsevol botiga normal. Amb les bicicletes passa just el mateix: cap bicicleta de segona mà que compris serà igual cap altra. 


Raons per comprar una bici de segona mà

A continuació enumerem algunes raons per a que, si estàs pensant en comprar una nova bicicleta, en compris una d’ocasió.

Tenir un producte únic

Comprar una bicicleta d’ocasió et permet tenir quelcom únic i que serà molt difícil de trobar per qualsevol altra persona. Moltes de les bicis d’ocasió que es venen són autèntiques bicicletes clàssiques, amb més de 30 o 40 anys d’història a darrera. Durant els anys 70 i 80 i en part gràcies a l’època de bonança econòmica i a la millora dels processos industrials, molts fabricants es van llançar a la producció de bicicletes, introduïnt millores tècniques que encara són presents als nostres dies i promovent una competencia sana que convidava a la innovació. Molts dels fabricants d’aquesta època ja no existeixen o ja no produeixen bicicletes, per tant si aconsegueixes una Jeunet, Derbi Rabasa, Torrot, Rieju, Stelvio, Carlton Flyer etc, pots estar segur d’estar davant un producte 100% únic i exclusiu.

Ajudar al medi ambient i al planeta

Els processos industrials que hi ha darrera la fabricació d’una bicicleta van molt més enllà del muntatge de totes les peces i portar-la a la botiga. Comença amb l’extracció dels minerals necessaris per la fabricació del quadre i totes les peces, procés que genera gran quantitat de residus i utilitza quantitats enormes d’energia. Una vegada totes les peces han estat moldejades i fabricades hem de tenir en compte el transport de tots els materials intermitjos des de varis punts del planeta fins a la planta on es fabricarà la bicicleta en sí. El transport es realitza per via marítima, utilitzant gran quantitat de combustibles fòssils. Finalment les peces arriben a la fàbrica on es munta la bicicleta, que una vegada acabada es transporta de nou als distribuidors i des d’allà, a les botigues. Tot aquest procés produeix infinitat de residus intermedis, utilitza gran quantitat d’energia i emet gasos d’efecte hivernacle que contribueixen al canvi climàtic. Comprant una bicicleta d’ocasió ens estalviem la gran majoria de tota aquesta despesa energètica, donat que només haurem d’adquirir els recanvis necessaris per a reparar la bicicleta.

Comprar a millor preu

Comprar un producte d’ocasió normalment serà molt més econòmic que comprar el producte nou. El producte d’ocasió no està subjecte a modes passatgeres que l’únic que provoquen és una escalada de preus per un producte que normalment no val el que pagues.

Afavorir al petit comerç local

No hi ha cap gran empresa o corporació que es dediqui exclusivament a la venda de productes de segona mà. El 99% de negocis que es dediquen al mercat d’ocasió són petites empreses. Quan compres una bici d’ocasió per tant, estàs ajudant al petit comerç de caràcter local que es dedica a la compra-venda d’aquest tipus de productes, a la seva restauració, reparació i posada en funcionament.


Conclusions: compra bicis d’ocasió

Com hem vist, les raons per comprar productes de segona mà són moltes. La llista anterior és només una petita mostra dels avantatges de comprar productes -i en el nostre cas bicicletes- de segona mà.

04/04/2018

bycycle